công ty bán móc khóa trang sức ngọc miến điện

Móc khóa xe Tỳ Hưu S690-330

moc-khoa-ty-huu-mien-dien02

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa xe Tỳ Hưu ngoc Miến Điện (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 3.5cm x 1.5cm x 2.5cm +

Móc khóa xe hình rùa S088-360

moc-khoa-rua-mien-dien02

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa xe hình con rùa đá ngọc Miến Điện (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 3cm x 1.7cm

Khóa xe Phật Di Lạc S072-530

moc-dien-thoai-di-lac-da-mien-dien01

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa xe Phật Di Lạc đá ngọc Miến Điện (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 4cm x 4cm x

Móc khóa bàn tay Phật S096-330

moc-khoa-ban-tay-phat02

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa xe bàn tay phật đá ngọc Miến Điện (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 3cm x 1cm

Móc khóa xe hạt đậu S091-330

moc-khoa-hat-dau01

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa xe hình hạt đậu đá ngọc Miến Điện (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 3cm x 1cm

Móc khóa đàn ghita S100-280

moc-khoa-dan-ghita02

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa xe hình đàn ghita đá ngọc Miến Điện (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 3.5cm x 1.2cm

Móc khóa xe ấm trà S077-310

moc-khoa-am-tra01

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa xe hình ấm trà đá ngọc Miến Điện (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 3.5cm x 1cm

Móc khóa xe giỏ tiền S074-320

moc-khoa-tui-tai-loc01

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa xe giỏ tiền đá ngọc Miến Điện (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 3.5cm x 1cm x

Móc khóa xe 12 con giáp S078-290

moc-khoa-12con-giap03

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa xe 12 con giáp đá ngọc Miến Điện (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 3cm x 2cm

Móc khóa Phật Quan Âm S082-290

moc-khoa-phat-quan-am03

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa xe hình Phật Quan Âm đá ngọc Miến Điện (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 4cm x

Móc khóa cặp tình nhân S097-290

moc-khoa-cap-tinh-nhan021

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa xe đôi tình nhân đá ngọc Miến Điện (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 2.5cm x 2cm

Móc khóa xe bát quái S099-360

moc-khoa-bat-quai03

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa xe đôi tình nhân đá ngọc Miến Điện (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính ): 2.5cm + Khối lượng: 14g

Móc khóa xe bảo bình S075-280

moc-khoa-bao-binh02

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa xe bảo bình Quan Âm đá ngọc Miến Điện (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 1.2cm x

Móc khóa xe hũ tài lộc S105-330

moc-khoa-huu-tai-loc01

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa xe 4 hũ tài lộc đá ngọc Miến Điện (tại Việt Nam) + Kích thước (dài ): 4cm + Khối lượng: 18g

Móc khóa xe thánh giá S090-330

moc-khoa-thanh-gia01

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa xe thánh giá đá ngọc Miến Điện (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng ): 4.5cm x 2.5cm + Khối

Móc khóa xe đầu Phật S083-330

moc-khoa-dau-phat-di-lac03

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa xe đầu Phật Di Lạc đá ngọc Miến Điện (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 2.cm x

Móc khóa Phật Di Lac nhỏ S073-360

moc-khoa-phat-di-lac02

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa xe đầu Phật Di Lạc đá ngọc Miến Điện (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 2.5cm x

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Hotline 24H Mua Hang Online