cửa hàng bán dây rút trang sức ngọc miến điện

Vòng tay một cặp tỳ hưu S472-260

day-rut-ty-huu02

+ Chất liệu và hoàn thiện: vòng tay dây rút 2 tỳ hưu treo đá ngọc Miến Điện ( Miến Điện-Trung Quốc) + Kích thước : thích hợp nhiều cỡ

Dây rút 3hạt ngọc Miến Điện S180-230

day-rut-3hat-trong-khoet-lo01

+ Chất liệu và hoàn thiện: vòng tay dây rút 3 hạt có khoét lỗ đá ngọc Miến Điện ( Miến Điện-Trung Quốc) + Kích thước : thích hợp nhiều

Dây rút 3 hoa mẫu đơn S185-230

day-rut-3hoa-mau-don01

+ Chất liệu và hoàn thiện: vòng tay dây rút 3 hoa mẫu đơn đá ngọc Miến Điện ( Miến Điện-Trung Quốc) + Kích thước : thích hợp nhiều cỡ

Vòng Tay Tỳ Hưu S143-330

day-rut-ty-huu02

+ Chất liệu và hoàn thiện: vòng tay dây rút tỳ hưu đá ngọc Miến Điện ( Miến Điện-Trung Quốc) + Kích thước : thích hợp nhiều cỡ tay +

Vòng tay dây rút hạt tròn S181-210

day-rut-hat-tron-co-lo03

+ Chất liệu và hoàn thiện: vòng tay dây rút một hạt có khoét lỗ đá ngọc Miến Điện ( Miến Điện-Trung Quốc) + Kích thước : thích hợp nhiều

Dây rút hình ngôi sao S481-230

day-rut-ngoi-sao03

+ Chất liệu và hoàn thiện: vòng tay Dây rút hình ngôi sao đá ngọc Miến Điện ( Miến Điện-Trung Quốc) + Kích thước : thích hợp nhiều cỡ tay

Dây rút dơi tài lộc S482-330

day-rut-doi-tai-loc01

+ Chất liệu và hoàn thiện: vòng tay Dây rút hình dơi đá ngọc Miến Điện ( Miến Điện-Trung Quốc) + Kích thước : thích hợp nhiều cỡ tay +

Dây rút 2 hoa chuông S193-280

day-rut-2hoa-chuong01

+ Chất liệu và hoàn thiện: vòng tay Dây rút hình hoa chuông đá ngọc Miến Điện ( Miến Điện-Trung Quốc) + Kích thước : thích hợp nhiều cỡ tay

Dây rút gậy như ý S168-280

day-rut-gay-nhu-y01

+ Chất liệu và hoàn thiện: vòng tay Dây rút gậy như ý đá ngọc Miến Điện ( Miến Điện-Trung Quốc) + Kích thước : thích hợp nhiều cỡ tay

Dây rút 5 hoa 6 hạt S186-290

day-rut-5hoa-6hat02

+ Chất liệu và hoàn thiện: vòng tay Dây rút 5 hoa mẫu đơn đá ngọc Miến Điện ( Miến Điện-Trung Quốc) + Kích thước : thích hợp nhiều cỡ

Vòng tay dây rút chữ chiện S162-230

day-rut-bieu-tuong-may-man01

+ Chất liệu và hoàn thiện: vòng tay Dây rút chữ chiện đá ngọc Miến Điện ( Miến Điện-Trung Quốc) + Kích thước : thích hợp nhiều cỡ tay +

Dây rút Phật Quan Âm S146-330

day-rut-phat-quan-am01

+ Chất liệu và hoàn thiện: vòng tay dây rút Phật Quan Âm đá ngọc Miến Điện ( Miến Điện-Trung Quốc) + Kích thước : thích hợp nhiều cỡ tay

Dây rút 1 ống tụ tài S183-280

day-rut-ong-tu-tai01

+ Chất liệu và hoàn thiện: vòng tay dây rút 1 ống tụ tài đá ngọc Miến Điện ( Miến Điện-Trung Quốc) + Kích thước : thích hợp nhiều cỡ

Dây rút 2 ống tụ tài S184-260

day-rut-hai-ong-phat02

+ Chất liệu và hoàn thiện: vòng tay dây rút 2 ống tụ tài cách điệu đá ngọc Miến Điện (Miến Điện-Trung Quốc) + Kích thước : thích hợp nhiều

Dây rút 3 hạt hình ống S175-210

day-rut-ba-hat-bau02

+ Chất liệu và hoàn thiện: vòng tay dây rút 3 hạt hình ống đá ngọc Miến Điện (Miến Điện-Trung Quốc) + Kích thước : thích hợp nhiều cỡ tay

Vòng tay hoa mẫu đơn S476-260

day-rut-hoa-mau-don-5canh03

+ Chất liệu và hoàn thiện: vòng tay dây rút 1 hoa mẫu đơn đá ngọc Miến Điện (Miến Điện-Trung Quốc) + Kích thước : thích hợp nhiều cỡ tay

Trang sức hoa mẫu đơn S478-230

day-rat-2hoa-mau-don02

+ Chất liệu và hoàn thiện: vòng tay dây rút 2 hoa mẫu đơn 3 cánh đá ngọc Miến Điện (Miến Điện-Trung Quốc) + Kích thước : thích hợp nhiều

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Hotline 24H Mua Hang Online