địa chỉ bán móc điện thoại trang sức ngọc miến điện

Móc điện thoại bát quái S348-120

moc-dien-thoai-bat-quai-3

+ Chất liệu và hoàn thiện: móc điện thoại bát quái ngọc Miến Điện (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính): 2.5cm + Khối lượng: 6g + Ý nghĩa:

Móc điện thoại hồ lô S365-75

moc-dien-thoai-ho-lo-2

+ Chất liệu và hoàn thiện: móc điện thoại hồ lô ngọc Miến Điện (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính): 2cm + Khối lượng: 4g + Ý nghĩa:

Móc điện thoại bình an S392-75

moc-dt-chu-binh-an2

+ Chất liệu và hoàn thiện:Móc điện thoại trái tim + lá bình an đá ngọc Miến Điện ( Miến Điện) + Kích thước (dài):10cm + Khối lượng: 2.5g +

Móc điện thoại con voi S342-115

moc-dt-hinh-con-voi02

+ Chất liệu và hoàn thiện:Móc điện thoại hình con voi đá ngọc Miến Điện (tại Việt Nam) + Kích thước (dài):10cm + Khối lượng: 9g + Ý nghĩa: mang

Móc điện thoại trái tim S385-65

moc-dt-hinh-trai-tim03

+ Chất liệu và hoàn thiện:Móc điện thoại hình trái tim đá ngọc Miến Điện (tại Việt Nam) + Kích thước (dài):10cm + Khối lượng: 3g + Ý nghĩa: mang

Móc điện thoại trái ớt S308-75

moc-dt-trai-ot03

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại hình trái ớt đá ngọc Miến Điện (Trung Quốc) + Kích thước (dài ): 3cm + Khối lượng: 6g + Ý

Móc điện thoại 2 hoa hồng S310.

moc-dt-2hoa-chuong02

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc đt 2 hoa hồng đá ngọc Miến Điện (tại Việt Nam) + Kích thước (dài ): 10cm (tính luôn dây kết) + Khối

Móc điện thoại nén vàng+chữ phước S387.

moc-dt-dinh-vang02

+ Chất liệu và hoàn thiện:Móc đt nén vàng + chữ phước đá ngọc Miến Điện (tại Việt Nam) + Kích thước (dài ): 10cm (tính luôn dây kết) +

Móc điện thoại đậu Hà Lan S328.

moc-dt-hat-dau02

+ Chất liệu và hoàn thiện:Móc đt đậu Hà Lan đá ngọc Miến Điện (tại Việt Nam) + Kích thước (dài ): 10cm (tính luôn dây kết) + Khối lượng:11g

Móc điện thoại Phước Lộc Thọ S386.

moc-dt-phuoc-loc-tho02

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc đt 3 chữ Phứơc Lộc Thọ đá ngọc Miến Điện (tại Việt Nam) + Kích thước (dài ): 12cm (tính luôn dây kết)

Móc điện thoại 5 nén vàng S325.

moc-dt-5dinh-vang02

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc đt 5 nén vàng đá ngọc Miến Điện (tại Việt Nam) + Kích thước (dài ): 13cm (tính luôn dây kết) + Khối

Móc điện thoại 2 trái tim nhỏ S370.

moc-dt-2trai-tim02

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc đt 5 nén vàng đá ngọc Miến Điện (tại Việt Nam) + Kích thước (dài ): 11cm (tính luôn dây kết) + Khối

Móc điện thoại Phật Di Lạc S329.

moc-dt-phat-di-lac02

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc đt Phật Di Lạc đá ngọc Miến Điện (tại Việt Nam) + Kích thước (dài ): 8cm (tính luôn dây kết) + Khối

Móc điện thoại cặp uyên ương S334.

moc-dt-cap-tinh-nhan01

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc đt uyên ương đá ngọc Miến Điện (tại Việt Nam) + Kích thước (dài ): 10cm (tính luôn dây kết) + Khối lượng:13g

Móc điện thoại cá chép S319.

moc-dt-ca-chep01

+ Chất liệu và xuất xứ: Móc đt cá chép đá ngọc Miến Điện Việt Nam + Kích thước (dài ): 9cm (tính luôn dây kết) + Khối lượng:12g +

Móc điện thoại 3 đồng tiền S298.

moc-dt-03dong-tien02

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc đt 3 đồng tiền đá ngọc Miến Điện (tại Việt Nam) + Kích thước (dài ): 10cm (tính luôn dây kết) + Khối

Móc điện thoại thoại chùm ớt S347.

moc-dt-chum-ot-02

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc đt thoại chùm ớt (Trung Quốc) + Kích thước (dài ): 12cm (tính luôn dây kết) + Khối lượng: 13g + Ý nghĩa:

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Hotline 24H Mua Hang Online