mua vòng tay chuỗi ngọc mắt mèo ở đâu

Chuỗi đá mắt mèo lớn S202-880

chuoi-da-mat-meo-bi-khung01

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá mắt mèo(mắt hổ, mắt chim ưng). bi lớn nhất (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính):9cm, 11 bi + Khối lượng:

Chuỗi mắt mèo hạt vuông S203-680

chuoi-da-mat-meo-hat-vuong-lon02

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá mắt mèo(mắt hổ, mắt chim ưng). hạt dẹp vuông (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính):6.5cm, 14 hạt + Khối lượng:

Chuỗi mắt mèo hạt dẹp tròn S205-680

chuoi-da-mat-meo-hat-bau-lon02

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá mắt mèo(mắt hổ, mắt chim ưng). hạt dẹp tròn (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính): 7cm, 12 hạt + Khối

Chuỗi mắt mèo hạt vuông nhỏ S204-380

chuoi-da-mat-meo-hat-vuong02

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá mắt mèo(mắt hổ, mắt chim ưng). hạt vuông nhỏ (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính): 6.5cm, 19 hạt nhỏ +

Chuỗi đá mắt mèo S209-430

chuoi-da-mat-meo-hat-kim-tu-thap02

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá mắt mèo(mắt hổ, mắt chim ưng). hạt kim tự tháp (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính): 6.5cm, 16 hạt nhỏ

Chuỗi mắt mèo hạt dẹp nhỏ S206-380

chuoi-da-mat-meo-hat-bau02

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá mắt mèo(mắt hổ, mắt chim ưng). hạt dẹp nhỏ (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính): 6.5cm, 18 hạt nhỏ +

Chuỗi mắt mèo dẹp xéo lớn S207-390

chuoi-da-mat-meo12

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá mắt mèo(mắt hổ, mắt chim ưng). hạt dẹp xéo lớn (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính): 6.5cm, 16 hạt nhỏ

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Hotline 24H Mua Hang Online