vòng đeo cổ chuỗi hạt phỉ thúy

Vòng đeo cổ chuỗi ngọc Phỉ Thúy S772.

chuoi-ngoc-mien-dien-bi-nho-nhat-02

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng đeo cổ ngọc Phỉ Thúy 80 hạt nhỏ (Trung Quốc) + Kích thước (đường kính): 80 bi + Khối lượng: 30g + Ý

Chuỗi đeo cổ ngọc Phỉ Thúy S775.

chuoi-ngoc-phi-thuy-bi-nho-nhat02

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng đeo cổ bi tròn nhỏ ngọc Phỉ Thúy xanh đậm 86 hạt (Trung Quốc) + Kích thước (đường kính): 86 bi + Khối

Chuỗi đeo cổ ngọc Phỉ Thúy S774

chuoi-ngoc-mien-dien-hat-bau-nho02

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng đeo cổ hạt bầu nhỏ ngọc Phỉ Thúy 60 hạt (Miến Điện Trung Quốc) + Kích thước (đường kính): 60 bi + Khối

Vòng cổ ngọc Phỉ Thúy S776.

chuoi-ngoc-phi-thuy-xanh-dam-lon03

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng đeo cổ hạt tròn lớn ngọc Phỉ Thúy xanh đậm 70 hạt (Miến Điện _Trung Quốc) + Kích thước (đường kính): 70 bi

Vòng đeo cổ ngọc Phỉ Thúy S770.

chuoi-ngoc-mien-dien-bi-tron05

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng đeo cổ hạt tròn lớn ngọc Phỉ Thúy 54 hạt (Miến Điện _Trung Quốc) + Kích thước (đường kính): 54 bi + Khối

Vòng cổ ngọc Phỉ Thúy S771.

chuoi-ngoc-mien-dien-bi-trung03

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng đeo cổ hạt tròn lớn ngọc Phỉ Thúy 58 hạt (Miến Điện _Trung Quốc) + Kích thước (đường kính): 58 bi + Khối

Vòng đeo cổ chuỗi ngọc Phỉ Thúy S773.

chuoi-ngoc-mien-dien-hat-bau-1

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng đeo cổ hạt bầu lớn ngọc Phỉ Thúy 42 hạt (Miến Điện _Trung Quốc) + Kích thước (đường kính): 42 bi + Khối

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Hotline 24H Mua Hang Online